sa veľmi rád s ňou učí

S pani Fülöpovou špeciálnou pedagogičkou sme maximálne spokojný. Učivo vysvetľuje jasne a zaujímavo, povzbudzuje deti k aktivite a samostatnosti. Kevin sa veľmi rád s ňou učí, pretože je veľmi milá a zlatá k deťom. Keďže doma rozprávame po maďarsky a slovenčina mu išla ťažšie, vďaka pani učiteľke vidíme a pociťujeme na ňom zlepšenie v slovenskom jazyku. 

Napíšte nám