2% z daní

Podporili by ste naše aktivity ak by Vás to nič nestálo?

Venujte nám 2% z Vašich daní!

Občianské združenie Inteligencia a Istota je oprávnené prijať 2% z Vašich daní pre rok 2024 (za zdaňovacie obdobie za rok 2023).

A.) Ak ste ZAMESTNANEC v pracovnom pomere,

tak do termínu 15.2.2024. musíte požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov – poskytuje zamestnávateľ)  a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (väčšinou poskytuje zamestnávateľ, ale nájdete ho TU ), podľa ktorého sa vyrátavajú 2% z dane, ktoré sa uvádzajú v tlačive Vyhlásenie. Nájdete ho predvyplnené našimi údajmi TU.

Do tohto termínu 30. 4. 2024, je potrebné obe tlačivá – originály  (Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením) doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Zoznam daňových úradov nájdete TU.

B.) Ak ste FYZICKÁ OSOBA a daňové priznanie si podávate sama,

Fyzická osoba, ktorá vyplňuje svoje daňové priznanie typu A alebo B uvádza údaje o príjmateľovy a výške poukázanej sumy (2% z dane) priamo v tomto tlačive. Na konci daňového priznania, v časti o darovaní 2% z daní, vpíšte nasledovné údaje:

  • Obchodné meno (Názov):          Inteligencia a Istota
  • Adresa: Karloveská 411/27, 84104 Bratislava-mestská časť Karlova Ves
  • IČO: 42042119
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IBAN číslo účtu: SK9656000000007419000001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Posledný termín podania daňového priznania (a zaplatenia daňovej povinnosti) je 31.3.2024., na príslušný daňový úrad vmieste bydliska.

Zoznam daňových úradov nájdete TU.

C.) Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA

Právnická osoba vyplňuje údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy priamo v daňovom priznaní.

Posledný termín podania daňového priznania je 31.3.2024, na daňový úrad v mieste sídla spoločnosti.

Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým môže darovať 2% (1%). Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.