2% z daní

Občianské združenie Inteligencia a Istota je oprávnené prijať 2% z Vašich daní bez toho, že by ste museli niečo zaplatiť.

Potvrdenie našej registrácie ako oprávneného prijímateľa 2% nájdete tu.

Ako poslať 2% z daní občianskemu združeniu Inteligencia a Istota? Je to jednoduché!

I.

Ak ste zamestnanec, potom:

Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

1. Vytlačte si toto Vyhlásenie a vyplňte ho (naše údaje sú predvyplnené)
2. Potvrdenie o zaplatení dane (ktoré vám dal zamestnávateľ) a Vyhlásenie (ktoré ste vyplnili v bode 1.)
3. Doručte do 30.4.2022 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

(Nájsť svoj daňový úrad môžete tu.)

II.

Ak ste podnikateľ, potom:

Na konci daňového priznania , v časti o darovaní 2% z daní vpíšte nasledovné údaje:

Obchodné meno (Názov):          Inteligencia a Istota
Právna forma:                              Občianske združenie
Sídlo:                                              Karloveská 27, 841 04 Bratislava
IČO:                                                42042119

Bankové spojenie: Prima banka a.s.

IBAN: SK96 5600 0000 0074 1900 0001     BIC: LUBASKBX