• dieťa má problémy s vybranými slovami, zapamätať si ich a správne použiť?
  • má problémy s pravopisom „i“ a „y“.
  • vynecháva v texte písmená , alebo si ich zamieňa?
  • nosí domov zlé známky z diktátov?
  • je Vaše dieťa posielané učiteľom k odborníkovi?

Ponúkame riešenie!

Vaše dieťa sa stretlo s bariérou, ktorú je možné vyriešiť, prostredníctvom individuálneho prístupu a vhodnou technológiou sa tento problém dá úspešne vyriešiť.

Ponúkame individuálne konzultácie, doučovanie a prednášky pre rodičov.