Nerozumie Vaše dieťa textu, ktorý číta a nevie z neho povedať stručný obsah?

  • Zamieňa si písmenká pri čítaní (m/n, b/d, s/z)?
  • Vaše dieťa nerado číta?
  • Čítanie je pomalé, vynecháva slová, domýšľa si slová?
  • Vaše dieťa je považované za dyslektika?

Ponúkame riešenie!

Vaše dieťa nevnímame ako narušené. Prejavujú sa u neho bariéry , ktoré sa týkajú problémov s učením. Správnym prístupom a technológiou sa tento problém dá úspešne vyriešiť.

Ponúkame individuálne konzultácie, doučovanie a prednášky pre rodičov.