Naše úspechy

Ja som tu zrazu šťastná J“

11.ročné dievča malo problémy so začlenením sa do kolektívu a so známkami. Na Slovensku žije s mamou len 2 mesiace. Vo svojej krajine patrila k najlepším žiačkam. Po vzájomnom rozhovore s ňou som zistila, čo jej chýba. Potrebovala kamarátku, a trošku viac pozornosti zo strany učiteľa. Následne bola presadená do prvej lavice, aby ju učitelia mohli viac usmerňovať. Dievča, ktoré si vybralo do lavice, s ňou začalo sedieť. V priebehu 2 týždňov pomocou študijnej technológie si dievča opravilo známky, a povedala mi: „Nikdy by som si nemyslela, že sa dajú veci tak rýchlo do poriadku. Ja som tu zrazu šťastná J“. 

žiak začal so spolužiakmi v triede komunikovať“

7.ročný chlapček s diagnózou narušeného vývinu reči má už druhý rok pridelenú asistentku na vyučovaní. Po dvojmesačnej práci s ním, ktorá pozostávala s ľahkých cvičení zameraných na sociálne vzťahy a okolitý svet, chlapec postupne ostáva na hodinách sám bez asistentky a podľa hodnotení triednej učiteľky, žiak začal so spolužiakmi v triede komunikovať.

„problém našiel a odstránil“

6.ročné dievčatko od nástupu do školy zažívalo každé ráno somatiká, bolesti bruška a nutkanie na zvracanie. Matka už bola zúfala, a chcela dcérku vziať na psychologické vyšetrenie. Po vzájomnej spolupráci s rodičmi a triednou učiteľkou sa problém našiel a odstránil aj bez zásahu psychológa.

Napíšte nám