• dieťa rýchlo zabudne naučený text, či učivo?
  • musíte ho do učenia nútiť?
  • má strach z niektorých vyučovacích predmetov?
  • dieťa si nevie samostatne robiť domáce úlohy?

Ponúkame riešenie!

Všetky negatívne pocity ohľadom učenia vyplývajú z bariér, ktoré bránia      dieťaťu v úspešnom učení. Prostredníctvo individuálneho prístupu a technológie Vám pomôžeme problém zvládnuť.

Ponúkame individuálne konzultácie, doučovanie a prednášky pre rodičov.