• dieťa nosí domov zlé známky z matematiky?
  • nerozumie novému učivu?
  • zamieňa si znamienka „+“ a „-“, „x“ a „:“?
  • nevie vyriešiť slovné úlohy?

Ponúkame riešenie!

Vaše dieťa sa stretlo s bariérou, ktorú je možné vyriešiť. Prostredníctvom individuálneho prístupu a špeciálnej technológie, Vaše dieťa zistí, že počítanie je zábavné a obľúbi si ho.

Ponúkame individuálne konzultácie, doučovanie a prednášky pre rodičov.